Ochrana konstrukcí staveb

Cílem těchto systémů je udržet teplotu chráněných částí pod teplotou ~140 °C (v případě stěn, podlah a elektrických obvodů) nebo ~500 °C, což je teplota považována za kritickou pro konstrukční ocel. Nad touto teplotou je nebezpečí ztráty pevnosti oceli, vedoucí ke kolapsu. Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví i v dalších odvětvích průmyslu. Zápornou a zároveň nebezpečnou stránkou je její vysoká tepelná vodivost. Vlivem vysoké tepelné vodivosti, dochází k rychlé absorpci tepla a k rychlejšímu růstu teploty, ve srovnání s ostatními materiály.

Použití pasivní protipožární ochrany

 

  • konstrukční ocel
  • zavěšené podhledy a stropy
  • obvodové zdi, opláštění budov atd.

Použité materiály

 

  • vápeno-cementové nebo sádrové nástřiky
  • zpěňovatelé (intumescentní) nátěrové hmoty
  • deskové obklady

Protipožární nástřik PERLIFOC  PERLIFOC® je jemnozrnná prášková omítkovina určená ke zvýšení požární odolnosti vnitřních ocelových, betonových a dřevěných konstrukcí a VZT potrubí. Jejím účelem je zachovat stabilitu a nosnost konstrukčních stavebních prvků až do doby uhašení požáru.Více info

ISOVER FIREPROTECT®                            Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad.Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Více info

Protipožární obklady                                V porovnání s nátěry a nástřiky, je volba deskových obkladů pro protipožární ochranu podpořena čistou a suchou instalací a estetickým provedením s požadovanými protipožárními vlastnostmi. Více info

Protipožární nátěry                                Zpěňovatelné nátěry jsou jednou z možností, jak účinně zajistit ochranu daného podkladu. Nátěry obsahující retardéry hoření působením tepla vytváří zpěňováním expandující vrstvu, která tvoří tepelnou bariéru. Více info

Máte zájem o více informací nebo nezávaznou cenovou nabídku? Kontaktujte nás!                                                                      Ing. František Rosecký - produktový manažer pro pasivní ochranu                                                                                                           Tel.: + 420 606 764 655                                                                                                                                                                                              E-mail: frantisek.rosecky@klika.cz