Protipožární nátěry

Zpěňovatelné nátěry jsou jednou z možností, jak účinně zajistit ochranu daného podkladu. Nátěry obsahující retardéry hoření působením tepla vytváří zpěňováním expandující vrstvu, která tvoří tepelnou bariéru.

Když teplota povrchu nátěru dosáhne kritické teploty, povrch začne tát a měnit se ve vysokoviskózní kapalinu. Současně jsou zahájeny reakce, při kterých se uvolňují plyny s nízkou tepelnou vodivostí. Tyto plyny jsou zachyceny uvnitř vysokoviskózní kapaliny (tvoří se bublinky). Výsledkem je expanze pěny nátěru, která tvoří zuhelnatělou ochrannou vrstvu působící jako izolační bariéra mezi ohněm a podkladem.

Tloušťka zpěněného nátěru je několikanásobně (~50×) větší než původní tloušťka zaschlého nátěru. Následkem vzniku této izolační bariéry mohou být zpěňovatelné nátěrové hmoty zvláště vhodné na ochranu stavebních a jiných konstrukcí.

Výhody 

 

  • nízká hmotnost v porovnání s jinými systémy
  • použití na ocel, dřevo, plastové kabelové rozvody
  • estetický vzhled

Nevýhody

 

  • aplikace musí být prováděna výhradně odborně způsobilou firmou
  • je požadována kompatibilita se základním i případným krycím nátěrem
  • doba životnosti je stanovená pouze odhadem (nátěr na organické bázi nebude plně funkční po dobu existence stavební konstrukce
  • obtížná a nákladná obnovitelnost - měl by být aplikován na dostupná místa

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!                                                                  Produktový manažer pro pasivní ochranu                                                                                                                                                      Ing. František Rosecký                                                                                                                                                                                            Tel.: + 420 606 764 655                                                                                                                                                                                              E-mail: frantisek.rosecky@klika.cz