Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO).                                                                                 
Zajišťovat povinnosti v oblasti BOZP a PO se vztahuje na všechny společnosti, organizace i OSVČ. KLIKA-BP Vám zajistí komplexní outsourcing služeb v oblasti BOZP a PO a to včetně organizační, odborné i právní zodpovědnosti. Přizpůsobíme se Vašim požadavkům a nárokům. Zajistí pro Vás především:

BOZP

 

 • Vyhledávání, zhodnocení a prevence rizik, včetně zpracování dokumentace
 • Zpracování systému poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • Nastavení systému řešení pracovních úrazů (směrnice, hlášení, apod.)
 • Zpracování a pravidelná aktualizace povinné dokumentace
 • Zpracování a aktualizace kategorizace prací pro jednotlivá pracoviště
 • Provádění školení zaměstnanců z oblasti BOZP
 • Provádění ročních prověrek bezpečnosti práce
 • Provádění pravidelných kontrol stavu pracovního prostředí a úrovně bezpečnosti práce na pracovišti
 • Řešení povinnosti v oblasti hygieny práce
 • Podle požadavků zpracovat místní bezpečnostní předpisy
 • Poradenství a kontrola v oblasti provádění pravidelných revizí a kontrol technického zařízení
 • Navrhování opatření pro zlepšení podmínek BOZP na pracovišti
 • Účast při kontrolách Oblastního inspektorátu práce (OIP), krajsé hygienické stanice (KHS)

PO

 

 • Zpracování a aktualizace zákonné dokumentace PO
 • Provádění školení zaměstnanců či vedoucích z oblasti PO
 • Provádění odborné přípravy preventivních požárních hlídek nebo preventisty PO
 • Provádění preventivních periodických prohlídek pracovišť
 • Kontrolu dodržování povinností z hlediska PO
 • Navrhování opatření k minimalizaci rizik (zákazy, příkazy, značky, pokyny apod.)
 • Poradenství a kontrola v oblasti provádění pravidelných revizí a kontrol požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků PO
 • Účast při kontrolách Hasičského záchranného sboru (HZS)

Pokud máte zájem o více informací nebo zpracování nezávazné cenové nabídky, kontaktujte nás                                               Vedoucí střediska BOZP a PO                                                                                                                                                                                  Luboš Malina, DiS.                                                                                                                                                                                                  Tel.: +420 727 891 205                                                                                                                                                                                                E-mail: lubos.malina@klika.cz