ISOVER FireProtect®

Izolační desky vyrobené z minerální plsti Isover. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad.Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. AS kvalita dle AGI Q 132, ČSN EN 13468 a ASTM C 795 – izolace nerezových technologických zařízení. Hydrofobizace dle ČSN EN 1609.

Technické parametry:

Desky z minerálních vláken FireProtect 150 se používají ke dvěma účelům. Buď jako certifikovaný obklad pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí nebo slouží jako polotovar k dalšímu zpracování. Velká míra přesnosti při výrobě desek FireProtect je totiž předurčuje pro výrobu protipožárních dveří (tolerance tloušťky ±1 mm). Finální produkt v konstrukci se musí chránit vhodným způsobem před povětrnostními vlivy. Desky mohou být vyrobeny s povrchovou úpravou netkanou textilií (ozn. FireProtect 150F). Při zátěži materiálu například spalinami, či jejich kondenzátem, případně pak mechanickým namáháním, jako jsou opakované vibrace, případně ve spojení s teplotami nad 500 °C, je potřebné odsouhlasit s výrobcem správné použití výrobku. 

Objemová hmotnost (tloušťka 20 - 25 mm)165 kg m3
Objemová hmotnost (tloušťka ≥ 30 mm)150 kg m3
Krátkodobá nasákavost Wp<< 1 kg m-2
Faktor difuzního odporu minerální vlny bez polepu µ1,3
Třída požární odolnostiA1
Měrná tepelná kapacita Cp800 K . kg-1. K -1
Tepelná vodivost0,037 Wm . k
Nejvyšší provozní teplota700 °C
Bod tání tt≥ 1000°C
Index šíření plamene0,00 mm min-1

Výhody

 

 • velmi dobré tepelně izolační vlastnosti (nízká tepelná vodivost)
 • požární ochrana - nehořlavý materiál
 • vysoká teplotní odolnost (možnost použití až do nejvyšší provozní teploty 700°C
 • velmi dobrá pohltivost zvuku (vysoký činitel pohltivosti)
 • ekologická a hygienická nezávadnost
 • vodoodpudivost - izolační materiály ISOVER jsou hydrofobizované
 • dlouhá životnost
 • odolnost proti dřevokazným škůdcům, hlodavcům a hmyzu
 • vynikající zpracovatelnost - výrobek lze snadno řezat ostrým nožem, vrtat apod.

Použití

 

 • ocelové konstrukce
 • střechy z ocelových trapézových plechů

Máte zájem o více informací nebo nezávaznou cenovou nabídku? Kontaktujte nás!                                                                      Ing. František Rosecký - produktový manažer pro pasivní ochranu                                                                                                         Tel.: + 420 606 764 655                                                                                                                                                                                              E-mail: frantisek.rosecky@klika.cz