Projekce požárně bezpečnostního řešení staveb
Požadavek na zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby řeší vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Zajistíme vypracování požadované dokumentace PBŘ, v rámci SHZ, autorizovanými inženýry v oboru PBS, a to ve všech stupních projektové dokumentace. Projekty zajistíme v souladu s předpisy: ČSN, SN, DIN 4120, BS, NFS, NFPA 25,NFPA, FM Global a VdS.

Pro více informací či zpracování cenové nabídky nás kontaktujte:

E-mail: poptavky@klika.cz                                                       

Projekce vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení  Vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení řeší vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Zajistíme projekci stabilních hasicích zařízení sprinklerových, mlhových, pěnových a plynových dle norem ČSN EN, CEA VdS 4001, NFPA, FM Global a VdS.

Pro více informací či zpracování cenové nabídky nás kontaktujte:

E-mail: poptavky@klika.cz