Inertní plyny

Inertní plyny jsou plynné látky, které nejsou hořlavé a hoření nepodporující. Inertní plyny se používají k hašení buď v čisté podobě, nebo ve směsích a to nejčastěji v plynném skupenství. Dopravují se a skladují buď ve stlačeném stavu, nebo zkapalněné, mohou se ovšem také přímo vyrábět na místě použití ve speciálních hasících agregátech. Pro hašení se nejčastěji používá oxid uhličitý, dusík, argon a jejich směsi.

 

Výhody

 • šetrné k životnímu prostředí, je netoxický, nepoškozuje ozonovou vrstvu
 • bezpečný pro lidi
 • účinně hasí požáry prakticky všech druhů hořlavých materiálů a kapalin

Použití

 

 • místnosti s počítači
 • dozorovny a režijní místnosti
 • ovládací skříně a spínací zařízení
 • turbíny
 • archivy, muzea, depozitáře
 • letové simulátory, laboratoře

INERGEN

Hasivo INERGEN není syntetické – je vyrobeno výlučně z plynů, jež se nacházejí ve vzduchu, který dýcháme: dusíku, argonu a kysličníku uhličitého. Po jeho vypuštění se prostě vrátí do atmosféry ve své přirozené podobě, a to protože plyn INERGEN nepředstavuje žádnou hrozbu pro ozónovou vrstvu nebo změny klimatu, nikdy se nestane předmětem zákazů budoucí legislativy.

Hasivo INERGEN pracuje na principu snížení poměru kyslíku v chráněném prostoru tak, že se jeho hladina sníží na úroveň, při níž již nemůže hoření pokračovat, a současně zajišťuje, že koncentrace kyslíku v místnosti přitom zůstane bezpečná pro lidi.

Plyn INERGEN se skladuje v nádobách o objemu 80 litrů a 140 litrů pod tlakem 200/300 bar, které jsou vyrobeny podle požadavků Směrnice pro přepravitelná tlaková zařízení (Transportable Pressure Equipment Directive – TPED)

IG-55

Hasivo IG-55 není syntetické – je vyrobeno výlučně z plynů, které se nacházejí ve vzduchu, který dýcháme. Po jeho vypuštění se vrátí do atmosféry ve své přirozené podobě, a protože nepředstavuje žádnou hrozbu pro ozónovou vrstvu nebo změny klimatu, nikdy se nestane předmětem zákazů budoucí legislativy.

Hasivo IG-55 pracuje na principu snížení poměru kyslíku v chráněném prostoru tak, že se jeho hladina sníží na úroveň, při níž již nemůže hoření pokračovat, a současně zajišťuje, že koncentrace kyslíku v místnosti přitom zůstane bezpečná pro lidi.

Plyn IG-55 se skladuje v nádobách o objemu 80 litrů a 140 litrů pod tlakem 200/300 bar, které jsou vyrobeny podle požadavků Směrnice pro přepravitelná tlaková zařízení (Transportable Pressure Equipment Directive – TPED).

Výhody

 

 • šetrné k životnímu prostředí, je netoxický, nepoškozuje ozonovou vrstvu
 • nezpůsobuje korozi
 • účinně hasí požáry prakticky všech druhů hořlavých materiálů a kapalin
 • bezpečný pro lidi

Použití

 

 • místnosti s počítači
 • dozorovny, režijní místnosti
 • ovládací skříně a spínací zařízení
 • turbíny
 • archivy, muzea
 • letové simulátory, laboratoře

Výhody

 

 • šetrné k životnímu prostředí, je netoxický, nepoškozuje ozonovou vrstvu
 • nezpůsobuje korozi
 • účinně hasí požáry prakticky všech druhů hořlavých materiálů a kapalin
 • bezpečný pro lidi

Použití

 

 • místnosti s počítači
 • dozorovny, režijní místnosti
 • ovládací skříně a spínací zařízení
 • turbíny
 • archivy, muzea, depozitáře
 • letové simulátory, laboratoře

IG-100 Dusík

Hasivo IG-100 není syntetické – je vyrobeno výlučně z plynů, které se nacházejí ve vzduchu, který dýcháme. Po jeho vypuštění se vrátí do atmosféry ve své přirozené podobě, a protože nepředstavuje žádnou hrozbu pro ozónovou vrstvu nebo změny klimatu, nikdy se nestane předmětem zákazů budoucí legislativy.

Hasivo IG-100 pracuje na principu snížení poměru kyslíku v chráněném prostoru tak, že se jeho hladina sníží na úroveň, při níž již nemůže hoření pokračovat, a současně zajišťuje, že koncentrace kyslíku v místnosti přitom zůstane bezpečná pro lidi.

Plyn IG-100 se skladuje v nádobách o objemu 80 litrů a 140 litrů pod tlakem 200/300 bar, které jsou vyrobeny podle požadavků Směrnice pro přepravitelná tlaková zařízení (Transportable Pressure Equipment Directive – TPED).

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!
Produktový a projektový manažer pro ČR i SK - plynová SHZ
Bc. Jakub Bulant
Tel.: +420 724 239 961
E-mail: jakub.bulant@klika.cz