Pasivní protipožární ochrana

Cílem těchto systémů je udržet teplotu chráněných částí pod teplotou ~140 °C (v případě stěn, podlah a elektrických obvodů) nebo ~500 °C, což je teplota považována za kritickou pro konstrukční ocel. Nad touto teplotou je nebezpečí ztráty pevnosti oceli, vedoucí ke kolapsu. Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví i v dalších odvětvích průmyslu. Zápornou a zároveň nebezpečnou stránkou je její vysoká tepelná vodivost. Vlivem vysoké tepelné vodivosti, dochází k rychlé absorpci tepla a k rychlejšímu růstu teploty, ve srovnání s ostatními materiály.

Protipožární nástřiky

Ochrana konstrukcí staveb                                                      Cílem těchto systémů je udržet teplotu chráněných částí pod teplotou ~140 °C (v případě stěn, podlah a elektrických obvodů) nebo ~500 °C, což je teplota považována za kritickou pro konstrukční ocel. Nad touto teplotou je nebezpečí ztráty pevnosti oceli, vedoucí ke kolapsu. Ocel je nehořlavý anorganický materiál používaný pro své fyzikální a mechanické vlastnosti ve stavebnictví i v dalších odvětvích průmyslu. Zápornou a zároveň nebezpečnou stránkou je její vysoká tepelná vodivost. Vlivem vysoké tepelné vodivosti, dochází k rychlé absorpci tepla a k rychlejšímu růstu teploty, ve srovnání s ostatními materiály.

Protipožární těsnění

Protipožární těsnění                                                              Prostupy a spáry vytvořené během výstavby pro jednotlivé instalace technologií, vyžadují použití protipožárních těsnění prostupů. Utěsnění stavebních prostupů zajišťuje původní požární odolnost, celistvost a schopnost tepelné izolace jednotlivých části stavby před jejich narušením. Nabízíme široký výběr variant, vhodných řešení a specifikaci materiálů pro zajištění všech typů prostupů a spár v požárně odolných částech stavby. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem jsme schopni nabídnout systémy požárního utěsnění stavebních prostupů různých výrobců, certifikovaných na českém trhu.

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!                                                                                Obchodně - produktový manažer pro pasivní protipožární ochranu                                                                                                           Ing. František Rosecký                                                                                                                                                                                                  Tel.: +420 606 764 655                                                                                                                                                                                              E-mail: frantisek.rosecky@klika.cz                                                                                                                                                                                           poptavky@klika.cz