Pěnové SHZ

Jako hasivo je používána pěna, která je hned po vodě druhým nejpoužívanějším hasivem. Jedná se o směs vody a pěnidla, do níž se přisává vzduch. 
Pěnidla jsou speciální kapalné koncentráty, které se přiměšují ve vhodné koncentraci do vody (0,4 - 8 % obj.).
Používají se různé druhy pěnidel: proteinová, fluoroproteinová, syntetická, pěnidla tvořící vodní nebo polymerní vrstvu apod.

Pěnové systémy fungují tak, že smísí pěnový koncentrát s vodou a vzduchem, takže vznikne pěna. Ta vytvoří tepelně odolný stabilní povlak na palivu, čímž oddělí hořlavé páry od vzduchu a plamenů. Tato zařízení jsou využívána v případech, kdy se nedá s dostatečnou účinností použít k hašení požáru samotná voda. Příkladně požáry uhlovodíků jako benzín, motorová nafta, aceton, alkoholy apod. Při aplikaci pěny dojde k pokrytí plochy (objemu) požáru celistvou vrstvou, která zamezuje přístupu vzdušného kyslíku do zóny hoření. Současně s tím se omezuje značně i znečištění životního prostředí toxickými látkami ze zplodin hoření.

Podle stupně napěnění rozlišujeme:

těžké pěny (číslo napěnění 2-20)
střední pěny (číslo napěnění 21-200)
lehké pěny (číslo napěnění nad 200)

Používají se zásadně certifikovaná pěnidla, která jsou biologicky odbouratelná, ale přesto je nutné dbát na to, aby se tato média v nezředěném stavu nedostávala do povrchových vod.

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!
poptavky@klika.cz