FM-200

Systémy s plynem FM-200® jsou mezinárodně uznávány pro svou schopnost poskytovat spolehlivá a účinná řešení požární ochrany majetků vysoké hodnoty, výrobních provozů a procesů a osob, jež v těchto chráněných prostorech pracují. Hasivo FM-200 je elektricky nevodivé a pracuje na principu odvodu tepla z ohniska požáru tak, aby hoření nemohlo dále pokračovat. Z hlediska bezpečnosti použití je hasivo FM-200 naprosto bezpečné. Jedná se o ideální řešení pro místa, kde je nanejvýš důležité zachovat bezpečnost osob a kontinuitu procesů.

Rozhodnutí použít hasivo FM-200 může být založeno na celé řadě důležitých aspektů: jedná se o nejrozšířenější chemickou náhradu za Halon 1301 a jako hasivo tento plyn úspěšně chrání desítky tisíc technologických provozů na vysoké úrovni v 70 zemích po celém světě.

Při své projektové koncentraci plyn FM-200 nesníží hladinu kyslíku na úroveň, která by byla nebezpečná pro osoby přítomné v daném prostoru – a není je proto nutné evakuovat.

Hasivo FM-200 je skladováno v nádobách jako kapalina stlačená pomocí dusíku, takže je velmi nenáročné na použitou plochu.

Při vypouštění plyn proudí potrubní sítí do chráněného prostoru, kde požár hasí na principu odvodu tepla.

Důležitým rysem je, že při použití plynu FM-200 nehrozí citlivým elektronickým zařízením riziko tepelného šoku a že je elektricky nevodivý a nezpůsobuje korozi. Navíc po použití nezanechává mastné sraženiny nebo usazeniny, jež by mohly poškodit software, datové soubory nebo komunikační zařízení, a proto čas i náklady na úklid po aktivaci jsou minimální.

Jeho použití jako hasiva není zakázáno Montrealským protokolem. Jedná se o skutečně čisté hasivo, které patří mezi sloučeniny uváděné na trh právě s cílem umožnit opuštění plynů škodících ozónové vrstvě, jako například Halon 1301

Ochrana vašeho nejcennějšího majetku
Hasicí systémy s hasivem FM-200 prošly rozsáhlými zkouškami, jež prokázaly jejich bezpečné použití pro obývané prostory. Při jejich projektování se používá špičkový software, který naprosto přesně vypočítá množství hasiva FM-200, které bude potřebné pro konkrétní chráněný prostor. Cílová koncentrace FM-200 v daném prostoru odpovídá mezinárodním normám, které vznikly na základě rozsáhlých a opakovaných požárních zkoušek, aby projektování hasicích systémů odpovídalo potřebám požární ochrany.

Výhody

 

  • bezpečné použití v obydlených prostorách
  • osvědčený v mnoha úspěšných instalacích na celém světě
  • kvalita a technická/servisní podpora Hygood
  • žádný výrazný pokles teplot
  • nehrozí riziko tepelného šoku, je elektricky nevodivé a nezpůsobuje korozi

Použití

 

  • počítačová a datová centra, serverovny
  • dozorové a režijní místnosti
  • uzavřené prostory s plynovými turbínami
  • telekomunikační centra, elektrárny a rozvodny
  • elektrárny a rozvodny

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!
Produktový a projektový manažer pro ČR i SK - plynová SHZ
Bc. Jakub Bulant
Tel.: +420 724 239 961
E-mail: jakub.bulant@klika.cz