Mlhové vodní SHZ

Mlhové hasicí zařízení využívá jako hasivo čistou vodu, která je pod velkým tlakem rozprašována ve formě vodní mlhy. Oproti sprinklerovým systémům využívá menší množství vody, takže předchází dalším škodám na majetku v důsledku hašení. Ideální systém pro vysokopodlažní a administrativní budovy, nemocnice, hotely, archivy...více info

Sprinklerové vodní SHZ

Voda představuje nejstarší a nejrozšířenější médium při hašení požárů. Tradiční sprinklerová a rozstřikovací  zařízení se zaměřují při potlačování požáru na to, aby odstranila jeden z parametrů požárů – žár tím, že hořící plochu zchladí. V případě standardních požadavků na vodní hasicí systém zpracujeme projektovou dokumentaci a zrealizujeme dodávku a montáž klasických sprinklerových hasicích zařízení – mokrý, suchý, pěnový a ochlazovací systém, vodní clony,  vše podle standardů FM, NFPA 13, ČAP:CEA,CEA/VdS. Více info

Drenčerové vodní SHZ

Používají se pro protipožární zabezpečení technologií a objektů, kde je možnost použití vody jako hasicího média. Určeny jsou zejména pro hašení, ochlazování, zamezení šíření sálavého tepla, ochlazování plášťů budov, ocelových konstrukcí a technologických zařízení. Více info

Pěnové vodní SHZ

Pěnové systémy fungují tak, že smísí pěnový koncentrát s vodou a vzduchem, takže vznikne pěna. Ta vytvoří tepelně odolný stabilní povlak na palivu, čímž oddělí hořlavé páry od vzduchu a plamenů. Tato zařízení jsou využívána v případech, kdy se nedá s dostatečnou účinností použít k hašení požáru samotná voda. Více info