Speciální plynové hasicí systémy

Výhody

 

 • jednoduchá instalace a uvedení do provozu
 • speciální vysoce citlivé detektory určené pro rozvaděče
 • rychlá reakce na vzniklý požár přímo uvnitř chráněného prostoru
 • nepoškozuje uložená data na nosičích záznamů
 • použité hasivo je nevodivé a nekorozivní
 • možné použití pro hašení elektrických zařízení o jmenovitém napětí do 1000V

Použití

 

 • počítačové sály, serverovny, telefonní ústředny
 • záložní zdroje, velíny
 • velíny strojních zařízení, rozvodny, technologická zařízení
 • rozvaděče, dieselagregáty, motorové prostory
 • obráběcí stroje, archivy, muzea, sklady

FK-Komplet

Stabilní hasicí zařízení plynové FK-KOMPLET® jsme vyvinuli a vyrábíme přímo v naší společnosti.

Je to samostatné, plně automatické, detekční a protipožární hasicí zařízení určené do menších prostor pro ochranu počítačových sálů, serveroven, telefonních ústředen, záložních zdrojů, velínů strojních zařízení, rozvoden, technologických zařízení, rozvaděčů dieselagregátů, motorových prostorů, obráběcích strojů, archivů, muzeí, skladů a podobně.

Systém FK-KOMPLET® obsahuje hasicí látku HFC 236fa (hexafluorpropan), HFC 227ea (heptafluorpropan) nebo NOVEC-1230. Tyto látky jsou z hlediska ochrany životního prostředí schválené příslušnými certifikačními orgány. Také zároveň splňují základní požadavky národní i evropské legislativy.

Funkce sytému FK-KOMPLET:
Detekce  - identifikaci požáru zajišťují kouřová, teplotní nebo záblesková čidla, teplotní kabely, případně nasávací detekční systém.
Spuštění hašení - ovládání nádob s hasivem prostřednictvím ústředny plynového SHZ. Jednotlivé nádoby s hasivem jsou osazeny elektromagnetickým ventilem. Hasivo je rozvedeno dopravním potrubím. Hašení požáru - hasivo se aplikuje z trysek přímo do chráněného prostoru.

FK-RACK

Hasicí zařízení plynové FK-RACK® jsme vyvinuli a vyrábíme přímo v naší společnosti.

Je to samostatné, plně automatické, detekční a hasicí zařízení určené pro 19" a širší serverové skříně. V zařízení FK-RACK® jsou použity všechny typy chemických hasiv včetně ekologický alternativ. Z hlediska ochrany životního prostředí se jedná o čistá hasiva, schválená příslušnými certifikačními orgány, která splňují základní požadavky na výrobek.

Funkce sytému FK-RACK:
Zařízení FK-RACK® se skládá z plně vybaveného automatického systému požární detekce, řídicí, vyhodnocovací, komunikační a hasicí jednotky. Větší serverové skříně a sousední skříňové jednotky mohou být samostatně chráněny dodatečnými pomocnými zařízeními FK-RACK® Slave tvořenými pouze detekčními prvky, komunikační a hasicí jednotkou. Tato jednotka musí být vždy spojena s řídícím zařízením FK-RACK® Master. Při detekci požáru dochází k aktivaci všech zařízení současně. Životnost zařízení je 10 let od roku výroby.

Výhody

 

 • přijatelný poměr ceny a výkonu
 • stavebnicový systém umožňuje kombinaci lokální a globání ochrany
 • zásobný nádoby lze instalovat přímo do chráněného prostoru
 • malé prostorové nároky na umístění systému
 • snadná a rychlá instalace

Použití

 

 • počítačové sály a telefonní ústředny
 • záložní zdroje, strojní zařízení
 • rozvodny
 • dieselagregáty a obráběcí stroje
 • archivy, muzea, sklady

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!
Produktový a projektový manažer pro ČR i SK - plynová SHZ
Bc. Jakub Bulant
Tel.: +420 724 239 961
E-mail: jakub.bulant@klika.cz