ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

S účinností od 25. května 2018 jsou všechny osobní údaje zpracovávané v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou, v nezbytném rozsahu a jen po nezbytnou dobu ke splnění stanoveného účelu zpracování.


Valné hromady