ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

S účinností od 25. května 2018 jsou všechny osobní údaje zpracovávané v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

Vaše osobní údaje budou uchovávány bezpečně, v souladu s bezpečnostní politikou, v nezbytném rozsahu a jen po nezbytnou dobu ke splnění stanoveného účelu zpracování.


Valné hromady

Valná hromada per-rollam

Valná hromada - per rollam 22. 3. 2022

 

Vyhodnocení výsledků hlasování valné hromady formou per rollam

Oznámení akcionářům_8.4.2022

Oznámení akcionářům_11.4.2022

Potvrzení předsedy věřitelského výboru

 


Všeobecné obchodní podmínky

společností KLIKA-BP

VOP-DPK-202111
VOP-DPM-202111