Aerosolové SHZ

Ekologicky šetrné a nákladově nejefektivnější alternativou k halonu, inertním plynům a chemickému hašení požáru. ASHZ je určeno k hašení požárů pevných hořlavých materiálů, hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení – Třídy A, B, C.

Aerosol je uchováván v generátorech různých velikostí v závislosti na požadované velikosti chráněného úseku. Jednotky generátorů tvoří moduly nesoucí aerosol o hmotnosti 20g až 6300g.

Každý generátor je tvořen tělesem (ocel/nerezová ocel), sloučeninou tvořící aerosol (pevná látka), chemickým chladivem (pevná látka) a aktivačním systémem.

Princip hašení:

Sloučenina tvořící aerosol po tepelné aktivaci produkuje suché chemické částice o velikosti mikronů (zejména uhličitan draselný) a plyny (zejména oxid uhličitý, dusík a vodní pára). Tato směs je chemicky ochlazována a následně vypouštěna do chráněného prostoru. Homogenní distribuce aerosolu, které je dosaženo během několika sekund a dlouhá doba udržení hasební koncentrace pomáhá zabránit opětovnému vznícení.

Aerosolové SHZ odpovídá mezinárodním normám pro kondenzované aerosolové generátory jako např. ISO 15779:2011, Vds a další.

Výhody

 

  • jednoduchá a rychlá instalace
  • Hasicí aerosol je ekologický a neškodí životnímu prostředí, nízká toxicita
  • Hasící prvky mají vysokou trvanlivost a jednoduchou montáž
  • Text odrážky

Použití

  • motory
  • rozvaděče
  • kabelové kanály
  • Rozvodny
  • sklady hořlavin

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!
Produktový a projektový manažer pro ČR i SK - plynová SHZ
Bc. Jakub Bulant
Tel.: +420 724 239 961
E-mail: jakub.bulant@klika.cz