Jsme specialisté na požární bezpečnost.

Máme řešení pro každého z vás.

Historie společnosti KLIKA-BP

 

Společnost KLIKA-BP a.s. byla založena v únoru 1999 v Jihlavě, jako KLIKA-BP, s.r.o. Jejím záměrem bylo pokračovat v započaté práci jednatele společnosti pana Františka Kliky, který od roku 1993 působil jako podnikající fyzická osoba v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce. Společnost se zejména zabývá komplexním řešením požární bezpečnosti staveb. Naše služby začínají u projektové dokumentace a přechází k dodávkám technologií aktivních a pasivních systémů a požárně bezpečnostních zařízení. Samozřejmostí je zajišťování následného záručního a pozáručního servisu vyhrazených požárně bezpečnostních systémů a zařízení. Další oblast činnosti tvoří komplexní služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci formou outsourcingu. Po dvanácti letech pravidelného růstu a zvyšování podílu na trhu se naše společnost v dubnu 2011 transformovala na společnost akciovou. 

V červnu 2011 společnost KLIKA-BP, a.s. odkoupila část podniku společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., člena koncernu Tyco (dále jen TFIS). Tato společnost zajišťuje servisní služby a údržbu v oblasti systémů požární ochrany na území České republiky. Současně byla mezi oběma společnostmi uzavřena smlouva o zajišťování záručního servisu a oprav instalovaných zařízení a oprav zařízení instalovaných společností TYCO a distributorská smlouva produktů TYCO pro oblast systémů požární ochrany. Spol. TFIS oprávnila spol. KLIKA-BP a KLIKA-BP Slovakia k provádění projektování, revizí, kontrol, servisu a montáží stab. a polostabilních PBZ sprinklerových, vodních, mlhových, pěnových a plynových vyrobených/instalovaných spol. TFIS. Rovněž na Slovensku společnost KLIKA-BP Slovakia, s.r.o. (nyní KLIKA-BP, s.r.o.), jako dceřiná společnost KLIKA-BP, a.s., odkoupila část podniku společnosti Tyco Fire & Integrated Solutions (Slovakia) s.r.o.

Projekem přeměny v souladu s požadavky zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, s účinností od 1.12.2020 došlo k transformaci společnosti na hodlingovou strukturu, tedy vznik 3 nových dceřiných společností dle jednotlivých obchodních segmentů naší společnosti.

SPOLEČNOST KLIKA-BP, A.S. SE TÍMTO STALA JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU, POSKYTUJÍCÍ KOMPLEXNÍ DODÁVKY A SERVIS STABILNÍCH HASICÍCH ZAŘÍZENÍ.

 

 

VIZE

Chceme navázat na tradici a zkušenosti a být pro naše zákazníky profesionálním, spolehlivým a silným partnerem.

MISE

Naším posláním je navrhovat a poskytovat produktová řešení s důrazem na zvýšení kvality a šetrnosti požární ochrany osob, majetku a životního prostředí včetně ekonomického aspektu na úsporu provozních nákladů našich obchodních partnerů.

 

CÍL

Upevnit vedoucí postavení společnosti na českém a slovenském trhu a rozšířit aktivity na ostatních zahraničních trzích.