Kontrola provozuschopnosti přenosných hasicích přístrojů a hydrantů                                                                      U přenosných hasicích přístrojů musí být provedena podle §9 vyhlášky č. 246/2001 Sb., nejméně jednou za rok kontrola provozuschopnosti a každých 5 let (u vodních a pěnových každé 3 roky) periodická zkouška. Kontrolu provozuschopnosti podle §7, je nutné provádět nejméně jednou za rok i u požárně bezpečnostního zařízení jak např. hydrant. Rádi pro Vás tyto služby zajistíme. Pro nezávaznou cenovou nabídku nás kontaktujte.

Luboš Malina, DiS. - servisní technik                                         Tel.: + 420 727 891 205                                                                   E-mail: lubos.malina@klika.cz

Kontrola provozuschopnosti požárních klapek                Požární klapka je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, proto je nutné podle § 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. vykonávat pravidelné kontroly provozuschopnosti nejméně jednou za rok, pokud výrobce, projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Je to povinnost, která bývá velmi často opomíjena. Rádi pro Vás službu zajistíme. Pro nezávaznou cenovou nabídku nás kontaktujte.

Luboš Malina - servisní technik                                                Tel.: + 420 727 891 205                                                                    E-mail: lubos.malina@klika.cz

 

Kontrola provozuschopnosti požárních ucpávek              Požární ucpávky jsou považovány za požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru, proto je nutné podle § 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. vykonávat pravidelné kontroly provozuschopnosti nejméně jednou za rok, pokud výrobce, projektová dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. Je to povinnost, která bývá velmi často opomíjena. Rádi pro Vás službu zajistíme. Kontaktujte nás pro nezávaznou cenovou nabídku.

                                                                                                          Ing. František Rosecký - produktový manažer pro pasivní ochranu                                                                                         Tel.: + 420 606 764 655                                                                      E-mail: frantisek.rosecky@klika.cz