NOVEC - 1230

Systém s hasivem NOVEC-1230 představuje prověřené a spolehlivé řešení s rychlou reakcí na požár, které používá čisté hasivo a je bezpečné pro použití v obývaných prostorech. Systém je šetrný k životnímu prostředí – má nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy (ozone depletion potential – ODP) a zanedbatelný potenciál globálního oteplování (global warming potential – GWP). Systémy jsou speciálně navržené a vyvinuté na základě nezávisle dozorovaných požárních zkoušek. Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA je zaregistrovala jako „akceptovatelné bez omezení“ podle zásad pro používání významných nových alternativ SNAP (Significant New Alternatives Policy).

Každá jednotlivá instalace systému s hasivem NOVEC-1230 má ekologickou záruku 20 let.

Při své projektové koncentraci plyn NOVEC-1230 nesníží hladinu kyslíku na úroveň, která by byla nebezpečná pro osoby přítomné v daném prostoru – a není je proto nutné evakuovat.

Hasivo NOVEC-1230 je skladováno v nádobách jako kapalina stlačená pomocí dusíku, takže je velmi nenáročné na použitou plochu.

Chráníme náš svět:

Praktický každý aspekt moderního života má přímé nebo nepřímé dopady na životní prostředí. V souladu s tím, jak roste vědomí odpovědnosti uplatňovat ekologicky šetrné přístupy i tlaky na konkrétní opatření, systémy s hasivem NOVEC-1230 pomáhají snižovat dopady na životní prostředí. Hasicí kapalina Novec 1230 má nulový potenciál poškozování ozónové vrstvy a její potenciál globálního oteplování je pouze na úrovni jedna. Doba rozkladu v atmosféře jsou tři až pět dní, díky čemuž je systém s hasivem NOVEC-1230 ideálním řešením bez kompromisů vůči životnímu prostředí.

Bezpečnost především:

Systémy s hasivem NOVEC-1230 jsou ideální pro použití v obývaných prostorech. Nezávislé studie jejich toxicity ověřily, že toto hasivo nemá nepříznivé účinky na člověka při použití standardních hasicích koncentrací.

Rychlý zásah:

Pracují velmi rychle a jsou navrženy tak, aby urychleně pohlcovaly teplo až do bodu, kdy se zastaví hoření. Jakmile jsou systémy s hasivem NOVEC-1230 aktivovány, dodají do chráněného prostoru hasivo do 10 sekund a zastaví hoření dříve, než se oheň bude vůbec moci rozšířit. Velice důležitým aspektem rychlého uhašení požáru je skutečnost, že vznikají zanedbatelné škody, jejichž náprava si vyžádá nižší náklady a zejména kratší dobu odstávky.

Kompaktní technologie:

Systémy jsou kompaktní a pracují s provozními tlaky 25, 42 a 70 bar. Zkoušky ověřily, že při těchto tlacích je zajištěn homogenní rozvod hasiva, který splňuje mezinárodní normy a požadavky celosvětově uznávaných schvalovacích organizací.

Výhody

 

 • osvědčený v mnoha úspěšných instalacích na celém světě
 • kvalita a technická/servisní podpora
 • při vypuštění nedochází k výraznému poklesu teplot
 • nulové narušení ozónové vrstvy ODP
 • rozpad hasiva v atmosféře do 5 dnů
 • nepatrný vliv na oteplování země GWP
 • bezpečný pro použití v místech s trvalou obsluhou
 • minimální nároky na prostor
 • rychlá instalace

Použití

 

 • počítačová a datová centra, serverovny
 • dozorové a režijní místnosti
 • uzavřené prostory s plynovými turbínami
 • telekomunikační centra, elektrárny a rozvodny
 • muzea, archivy, depozitáře
 • ropná nebo plynová výzkumná zařízení a těžební zařízení

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!
Produktový a projektový manažer pro ČR i SK - plynová SHZ
Bc. Jakub Bulant
Tel.: +420 724 239 961
E-mail: jakub.bulant@klika.cz