Skupina KLIKA-BP, patřící mezi vedoucí společnosti na českém trhu s rostoucím podílem na slovenském a ostatních zahraničních trzích v poskytování komplexních služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce, tímto vyhlašuje:

Politiku kvality, jako strategický dokument skupiny, který stanovuje celkové záměry a směr působení společností KLIKA-BP v oblastech jejich podnikání.

 • 1
  Zabezpečujeme kvalitní uspokojování potřeb zákazníků při realizaci dodávek a služeb poskytovaných společností v souladu s jejich požadavky na kvalitu.
 • 2
  Systematicky zdokonalujeme a aktualizujeme nabídku podnikatelských aktivit společnosti. Postupně zvyšujeme kvalitu při realizaci jednotlivých dodávek a služeb s cílem udržet a rozšířit spektrum stálých zákazníků.
 • 3
  Splňujeme požadavky platných předpisů a nařízení v oblasti kvality.
 • 4
  Trvale zdokonalujeme a zlepšujeme funkčnost a výkonnost systému řízení skupiny, postupně optimalizujeme hlavní řídící, realizační a podpůrné procesy, jejich finanční náklady a schopnost zabezpečit plynulé a kontinuální pokrytí potřeb finančních, lidských a materiálových zdrojů u jednotlivých zakázek. Hledisko zvyšování kvality nabízených produktů a služeb je jedním z hlavních kritérií také při obstarávání investic.
 • 5
  Neustále zvyšujeme úroveň jednotlivých činností a procesů, zejména jejich průběžným hodnocením a pravidelnou kontrolou, zainteresováním externích a interních pracovníků a dodavatelů na výsledném efektu zrealizovaných zakázek.
 • 6
  Hlediska kvality začleňujeme do získávání zpětné vazby jak interně, tak v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Případné zjištěné neshody chceme řešit bez zbytečných prodlev a k plné spokojenosti zákazníka.
 • 7
  Vytváříme potřebné finanční zdroje pro realizaci opatření v oblasti kvality včetně zdrojů na kontrolní činnost a další rozvoj systému řízení s maximálním využitím informačních systémů.
 • 8
  Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o významu kvality mezi zaměstnanci. Klademe důraz na motivované uspokojování a odpovídající ziskovost investic.
 • 9
  Komunikujeme se zainteresovanými stranami a veřejností, spolupracujeme se státní správou
 • 10
  Trvale podporujeme a motivujeme zaměstnance společností k posilování kultury odpovědnosti za vlastní bezpečnost a zdraví, zdraví jiných osob, ochrany životního prostředí, ochrany jména a majetku skupiny, jakož i jména a majetku našich zákazníků při všech činnostech vykonávaných našimi společnostmi.