Společnost KLIKA-BP, patřící mezi vedoucí společnosti na českém trhu s rostoucím podílem na slovenském a ostatních zahraničních trzích v poskytování komplexních služeb v oblastech požární ochrany a bezpečnosti práce, vyhlašuje:

Politiku kvality, jako strategický dokument společnosti, který stanovuje celkové záměry a směr působení společnosti v oblastech jejího podnikání.

 • 1
  Zabezpečujeme kvalitní uspokojování potřeb zákazníků při realizaci dodávek a služeb poskytovaných společností v souladu s jejich požadavky na kvalitu.
 • 2
  Systematicky zdokonalujeme a aktualizujeme nabídku podnikatelských aktivit společnosti. Postupně zvyšujeme kvalitu při realizaci jednotlivých dodávek a služeb s cílem udržet a rozšířit spektrum stálých zákazníků.
 • 3
  Splňujeme požadavky platných předpisů a nařízení v oblasti kvality.
 • 4
  Trvale zdokonalujeme a zlepšujeme funkčnost a výkonnost systému řízení společnosti využitím zavedeného systému řízení s cílem postupné optimalizace hlavních řídících, realizačních a podpůrných procesů, jejich finančních nákladů a plynulého zabezpečování finančních, lidských a materiálových zdrojů dle potřeb jednotlivých zakázek.
 • 5
  Neustále zvyšujeme úroveň jednotlivých činností a procesů, zejména jejich průběžným hodnocením a pravidelnou kontrolou, zainteresováním externích a interních pracovníků a dodavatelů na výsledném efektu zrealizovaných zakázek.
 • 6
  Hlediska kvality začleňujeme do marketingu a dodavatelsko-odběratelských vztahů.
 • 7
  Vytváříme potřebné finanční zdroje pro realizaci potřebných opatření v oblasti kvality včetně zdrojů na kontrolní činnost, další rozvoj systému řízení s maximálním využitím informačního systému.
 • 8
  Zvyšujeme a prohlubujeme podvědomí o významu kvality mezi zaměstnanci. Klademe důraz na motivované uspokojování a odpovídající ziskovost investic.
 • 9
  Komunikujeme se zainteresovanými stranami, veřejností a spolupracujeme se státní správou