CO2

Oxid uhličitý CO2 byl prvním plynem, který se používal pro hašení požárů, a při dodržení patřičných bezpečnostních opatření se používá dodnes jako účinné a ekonomicky výhodné řešení. CO2 je jediné plynné hasivo, u něhož pravidla pro projektování poskytují konkrétní vodítka pro ochranu před riziky, jež hrozí při hloubkových požárech. Systémy s úplným zaplavením nebo pro lokální aplikace se projektují podle požadavků stanovených v normách NFPA 12, BS 5306-4, VdS nebo ČSN ISO 6183 a při projektování se používá speciální software pro výpočet hydraulického proudění.

Systém je schválen organizací VdS a jeho komponenty splňují požadavky normy EN12094 a Směrnice pro tlaková zařízení (Pressure Equipment Directive – PED).

Vysokotlaké systémy s oxidem uhličitým jsou účinné pro ochranu před riziky zejména v neobývaných prostorech. Vyřeší ochranu pro nejrůznější případy použití, protože každý systém je možné navrhnout pro konkrétní potřeby zákazníka – od tlakových nádob až po vypouštěcí trysky. Vysokotlaké systémy používají samostatné tlakové nádoby, které mohou být vzájemně spojené potrubím, a díky tomu je zajištěno jejich rychlé souběžné vypuštění. Ventily nádob je možné ovládat automaticky nebo manuálně, a to buď lokálně, nebo na dálku pomocí elektrických, pneumatických nebo mechanických aktivačních prvků.

Z důvodů zajištění bezpečnosti musí být veškerý personál vyškolen s ohledem na bezpečnostní a provozní aspekty hasicích systémů s CO2.

Účinnost hasicích systémů s oxidem uhličitým se osvědčila u mnoha neobsluhovaných aplikací:

 

 

Výhody

 

 • bezbarvé, nepáchnoucí
 • elektricky nevodivé
 • účinné hasivo

Použití

 

 • komerční a průmyslové fritézy
 • namáčecí nádrže
 • elektrické generátory
 • elektrické ovládací panely
 • námořní aplikace (včetně nákladových a motorových prostorů)
 • stříkací lakovací kabiny
 • zařízení na likvidaci odpadů
 • plynové turbíny, uhelná sila
 • sklady nebezpečných látek
 • obráběcí provozy
 • bezobslužné velíny

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!
Produktový a projektový manažer pro ČR i SK - plynová SHZ
Bc. Jakub Bulant
Tel.: +420 724 239 961
E-mail: jakub.bulant@klika.cz