Centrála a sídlo společnosti KLIKA-BP, a.s  8. března 4812/2a                                                58601 Jihlava 

Personalistika - Eva Fiedlerová Vyskočilová                                                 Mob:+420 724 833 507
E-mail: eva.vyskocilova@klika.cz

 

 

Odštěpný závod Vysoké Mýto                         Dráby 850                                                          566 01 Vysoké Mýto   

Personalistika - Eva Fiedlerová Vyskočilová                                                         Mob:+420 724 833 507
E-mail: eva.vyskocilova@klika.cz

KLIKA-BP, s.r.o.
Tomášikova 30
821 01 Bratislava
Slovensko     

Personalistika - Eva Fiedlerová Vyskočilová                                                         Mob:+420 724 833 507
E-mail: eva.vyskocilova@klika.cz