Protipožární těsnění

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby pro jednotlivé instalace technologií, vyžadují použití protipožárních těsnění prostupů. Utěsnění stavebních prostupů zajišťuje původní požární odolnost, celistvost a schopnost tepelné izolace jednotlivých části stavby před jejich narušením. Nabízíme široký výběr variant, vhodných řešení a specifikaci materiálů pro zajištění všech typů prostupů a spár v požárně odolných částech stavby. Vzhledem k dlouholetým zkušenostem jsme schopni nabídnout systémy požárního utěsnění stavebních prostupů různých výrobců, certifikovaných na českém trhu

V rámci realizace nabízíme:

 

 • zaměření a přípravu projektu dle konkrétních parametrů
 • vypracování dokumentace
 • instalaci systému
 • záruční i pozáruční servis a revize provozuschopnosti

Výhody

 

 • příprava podkladů ve fázi projektování stavby
 • aplikace certifikovaného systému podle projektové dokumentace
 • možnost širokého výběru variant řešení
 • ocenění instalací po jednotlivých řemeslech
 • poradenská a konzultační činnost

Použití

 • prostupy plastových a kovových potrubí
 • prostupy kabelů a kabelových tras
 • sdružené prostupy kabelových tras a potrubí
 • spáry a kombinované prostupy

Máte zájem o více informací nebo nezávaznou cenovou nabídku? Kontaktujte nás!                                                                      Ing. František Rosecký - produktový manažer pro pasivní ochranu                                                                                                           Tel.: + 420 606 764 655                                                                                                                                                                                              E-mail: frantisek.rosecky@klika.cz