Reference SHZ mlhové

Klementinum - Depozitář Národní knihovny                                             Národní knihovna České republiky je ikonou a historickou institucí v Praze. Byla postavena před více než 400 lety.  Více info

Hotel Sheraton - Praha                            První etapu zabezpečení hotelu Sheraton systémem HI-FOG v roce 2008 nerealizovala společnost KLIKA-BP. Na další etapě už jsme se podíleli. Více info

Tepláteň Košice - TEKO a.s.                     První instalace systému HI-FOG proběhla již v roce 2009. V průběhu této etapy byly zajištěny jak zauhlovací pásy, tak přesypné věže. Více info 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i.                                                  Dalším příkladem instalace systému HI-FOG je v Ústavu organické chemie a biochemie v Praze. Areál ústavu tvoří administrativní budovy a prostor podzemních garáží. Více info

ArcelorMittal - ochrana dopravníkových pásů                            Společnost ArcelorMittal je největším výrobcem oceli v Česku. Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Více info

Obchodní centrum Kvítkova - Zlín      V první etapě, která proběhla v roce 2009 byly systémem HI-FOG zabezpečeny všechny obchodní jednotky i zázemí obchodního centra Zlín včetně Fitcentra wellness centra. Více info

Památník národního písemnictví - Petschkova vila                               KLIKA-BP, a.s. realizovala SHZ HI-FOG v budově Petschkova vila, nové sídlo PNP (V Sadech 2/44, Praha 6 – Bubeneč),  Více info

 

Projektu „BIO4 – new biomass CHP- plant“  Naše společnost zrealizovala dodávku a montáž zařízení protipožárního systému HI-FOG na Projektu „BIO4 – new biomass CHP- plant“ (včetně projekce) pro elektrárnu Amagerværket v Kodani, jenž jako kontrakt pro společnost HOFOR Energiproduktion A/S získala plzeňská společnost Doosan Škoda Power s.r.o.. Více info