Spinklerové vodní SHZ

Voda představuje nejstarší a nejrozšířenější médium při hašení požárů. Tradiční sprinklerová a rozstřikovací  zařízení se zaměřují při potlačování požáru na to, aby odstranila jeden z parametrů požárů – žár tím, že hořící plochu zchladí. V případě standardních požadavků na vodní hasicí systém zpracujeme projektovou dokumentaci a zrealizujeme dodávku a montáž klasických sprinklerových hasicích zařízení – mokrý, suchý, pěnový a ochlazovací systém, vodní clony,  vše podle standardů FM, NFPA 13, ČAP:CEA,CEA/VdS.

Sprinklerové SHZ je samočinné hasicí zařízení. Sestává z vodního zdroje, čerpacího zařízení, potrubních rozvodů, mokrých řídicích ventilů, poplachového a monitorovacího zařízení a rozváděcího potrubí se sprinklerovými hlavicemi.

V potrubí mezi ventilovou stanicí a sprinklerovými hlavicemi je udržován konstantní tlak vody resp. vzduchu. Sprinklerové SHZ používá k hašení vodu. Její předností je velké měrné výparné teplo a měrná tepelná kapacita, dostupnost, nejedovatost a neutralita.

Hašení vodou je založené především na intenzivním ochlazovacím účinku, kterým se snižuje teplota hašené látky pod teplotu vznícení. To předpokládá, aby kapky měly dostatečnou kinetickou energii a pronikly proudem plynných zplodin hoření až na povrch hašené látky. Sprinklerová SHZ aplikují vodu ve formě sprchového proudu. Sprchový proud představuje spektrum kapek různé velikosti a zahrnuje všechny formy mezi plným a rozprášeným proudem. Sprinklerovým hasicím zařízením je požár likvidován v první fázi rozvoje, tj. za relativně optimálních podmínek. Výsledkem je vysoká efektivnost tohoto hasicího zařízení. 

 

Výhody

 

  • dlouhá životnost systému
  • rychlá a estetická instalace
  • mechanické nebo elektronické spouštění hasicích systémů
  • vysoká prevence následných škod v průmyslových výrobách

Použití

 

  • letiště, chemické továrny, nemocnice, hotely, zábavní centra, kanceláře, osobní lodě, petrochemické závody, nádraží, školy

Máte zájem o více informací nebo zpracování cenové nabídky? Kontaktujte nás!

Bc. Monika Hiesböcková
Tel.: +420 725 584 226
E-mail: monika.hiesbockova@klika.cz
poptavky@klika.cz