Arnoldova vila
"Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily", která je památkově chráněna jako kulturní památka, ve smyslu zákona České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a nachází se v ochranném pásmu národní kulturní památky vily Tugendhat. Cílem projektu je zachování stávajícího dochovaného stavu vily a její využití pro komunitní a vzdělávací centrum s kavárnou a výstavními prostory pro realizaci výstav s potřebným zázemím. Zároveň má stavba sloužit i jako "muzejní dům", tedy exponát samotné stavby se stálou expozicí o autorovi a vlastníkovi vily Josefu Arnoldovi.

Historie:
Arnoldova vila v Brně je vlastní vila stavitele Josefa Arnolda, který si ji nechal postavit v roce 1862 na svazích Černých Polí nad lužáneckým parkem, v nejstarší vilové kolonii v Brně. Po nedaleké Kaiserově vile je druhým nejstarším domem v této oblasti. Do roku 2012 byla využívána jako mateřská škola, od roku 2021 probíhá její rekonstrukce na Centrum dialogu, věnující se architektuře.

Sám Josef Arnold je rovněž autorem Kaiserovy vily (1860) a dvojice téměř identických vil, které byly realizovány v sousedství jeho domu: Giskrovy vily (1862) a již neexistující Adamčikovy vily (1863).