VALNÁ HROMADA

• Valná hromada - per rollam

oslovení akcionářů

oznámení akcionářům - 23.10.2017

zápis o průběhu a výsledcích

 

Valná hromada 11. 9. 2017

pozvánka

výroční zpráva