ArcelorMittal - ochrana dopravníkových pásů


Společnost ArcelorMittal je největším výrobcem oceli v Česku. Výrobní činnost společnosti je zaměřena především na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. ArcelorMittal Ostrava a.s. patří do největší světové ocelářské a těžařské skupiny ArcelorMittal.


 


Roční kapacita výroby je 3 miliony tun oceli. Kromě tuzemského trhu prodává společnost své výrobky do více než 40 zemí světa.


Společnost ArcelorMittal se rozhodla investovat do zajištění bezpečnosti a požární ochrany, a předejít tak možnému vzniku velkých škod způsobených případným požárem, ke kterému může dojít hned z několika příčin.


Zvolili zajištění moderním systémem vysokotlaké vodní mlhy -  HI-FOG


-        -  Jištěno celkem 15 dopravníkových pásů, nejdelší z nich měří 90m


-        -  Použito celkem 183 trysek


-        -  15 sekčních ventilů


 


V případě, že dojde k detekci požáru, ústředna EPS otvírá centrální ventil ve strojovně a ventil dané sekce -  spustí se hlavice v sekci, která hašení spustila, a v sekci následující ve směru pohybu pásu, aby nedocházelo k šíření požáru.


« zobrazit všechny reference