Klementinum - Depozitář Národní knihovny České Republiky


Národní knihovna České republiky je ikonou a historickou institucí v Praze. Byla postavena před více než 400 lety, vlastní více než šest milionů svazků a každý rok ji navštíví více než milion návštěvníků. Vzhledem k historii budovy a jejím nenahraditelným historickým sbírkám knih, renovace, která nastala v roce 2011, musela být pečlivě a citlivě naplánována.


K ochraně velmi specifického interiéru knihovny a nenahraditelných knižních sbírek byla zapotřebí spolehlivá protipožární ochrana. Systém HI-FOG® s jednotkou GPU byla vhodnou volbou pro zákazníka kvůli nízkému využití vody, velmi úzkému potrubí a jednoduché instalaci na místě. Dalším požadavkem samozřejmě bylo, aby v případě požáru došlo k minimálnímu poškození cenných knih a interiéru nejen ohněm, ale ani hasivem, což systém HI-FOG splňuje – díky svým vlastnostem dostane případný požár rychle pod kontrolu, a na rozdíl od klasického sprinklerového systému, nezničí chráněné prostory velkým množstvím vody. Čtvrté podlaží, kde jsou umístěné depozitáře, jsou chráněna systémem, který byl vybrán po konzultaci několika historických stavebních rekonstrukcí. 


Po instalaci byla objevena řada dalších výhod HI-FOG. Pro jednotku GPU není třeba napájení elektřinou, má minimální nároky na prostor a je schopna pracovat společně s ostatními systémy, které jsou již instalovány.    


« zobrazit všechny reference