Katalog | KLIKA-BP, a.s.

Pěnové SHZ

Pěnové SHZ

Pěnové systémy fungují tak, že smísí pěnový koncentrát s vodou a vzduchem, takže vznikne pěna. Ta vytvoří tepelně odolný stabilní povlak na palivu, čímž oddělí hořlavé páry od vzduchu a plamenů. Tato zařízení jsou využívána v případech, kdy se nedá s dostatečnou účinností použít k hašení požáru samotná voda. Příkladně požáry uhlovodíků jako benzín, motorová nafta, aceton, alkoholy apod. Při aplikaci pěny dojde k pokrytí plochy (objemu) požáru celistvou vrstvou, která zamezuje přístupu vzdušného kyslíku do zóny hoření. Současně s tím se omezuje značně i znečištění životního prostředí toxickými látkami ze zplodin hoření.

Podle stupně napěnění rozlišujeme:

 • těžké pěny (číslo napěnění 2-20)
 • střední pěny (číslo napěnění 21-200)
 • lehké pěny (číslo napěnění nad 200)

Používají se zásadně certifikovaná pěnidla, která jsou biologicky odbouratelná, ale přesto je nutné dbát na to, aby se tato média v nezředěném stavu nedostávala do povrchových vod.

Pěna

Jako hasivo je používána pěna, která je hned po vodě druhým nejpoužívanějším hasivem. Jedná se o směs vody a pěnidla, do níž se přisává vzduch.
Pěnidla jsou speciální kapalné koncentráty, které se přiměšují ve vhodné koncentraci do vody (0,4 - 8 % obj.).
Používají se různé druhy pěnidel: proteinová, fluoroproteinová, syntetická, pěnidla tvořící vodní nebo polymerní vrstvu apod.

Výhody

KE STAŽENÍ

Leták Pěnové SHZ- PDF

Použití

Protipožární ochrana:

 • letišť
 • chemických výrob
 • chemických skladů
 • námořních plavidel
 • těžebních plošin
 • skladovácích prostor papíru
 • skladů hořlavých kapalin
 • skladovacích prostor petrochemických látek
 • elektráren
 • rafinerií
 • skladovacích prostor pneumatik

Reference

 • Čepro
 • Slovnaft
 • Insprav Litvínov
 • Gumotex Břeclav
 • Ecorec ČR
  a mnoho dalších.

Servis

Zajišťujeme:

 • zaměření a přípravu nabídky dle konkrétních parametrů 
 • vypracování projektové dokumentace
 • instalaci systému, odzkoušení a testování
 • uvedení do provozu včetně zaškolení obsluhy
 • záruční a pozáruční servis

Kontakty

Projektový manažer - vodní a pěnová SHZ

Ing. Aleš Čapek
tel.: +420 606 692 809
email: ales.capek@klika.cz

 

Petr Husák
tel.: +420 606 033 655
email: petr.husak@klika.cz


Produktový a projektový manažer - vodní a pěnová SHZ

Ing. Aleš Čapek
tel.: +420 606 692 809
email: ales.capek@klika.cz

 

Martin Pitra
tel.: +420 602 340 450
email: martin.pitra@klika.cz

 

Ing. Richard Mihel
tel.: +421 948 296 988
email: richard.mihel@klika.sk


Produktový a projektový manažer - vodních a pěnových SHZ

Ing. Richard Mihel
tel.: +421 948 296 988
email: richard.mihel@klika.sk


Projektový manažer - malé zakázky vodních a pěnových SHZ

Martin Kárný
tel.: +420 725 503 244
email: martin.karny@klika.cz